Bazar books

Dagens Arbete: Finstämd berättelse

Publicerad: 2014-01-20

"De osynliga av Stef Penney.  Ray Lovell är en tämligen obemärkt privatdetektiv. Han har romsk bakgrund, vilket är skälet till att han får uppdraget att leta reda på Rose Janko. Hon har inte hörts av sedan hon gifte in sig i en kringresande romsk familj och hennes far har upptäckt att hon är försvunnen sedan sju år. Det finns ett rykte om att hon fött en son innan hon försvann men hennes nya familj är ovilliga att hjälpa till med sökandet. Det är en finstämd berättelse, med ett slags lågmäld spänning som av och till överraskar läsaren. Mycket av berättelsens styrka ligger i den nyanserade skildringen av de romska miljöerna och diskussionen om ett kringresande eller stadsboende liv."
- Dagens Arbete

Länkar till böcker
De osynliga
Länkar till författare
Stef Penney
Print