Bazar books
Oddbjörn By

Oddbjörn By

Oddbjørn By är författaren till boken Memo som rönt stor uppmärksamhet i Norge och Danmark..

Oddbjørn By är författaren till boken Memo som rönt stor uppmärksamhet i Norge och Danmark. Speciellt studenter har uppmärksammat Oddbjørn Bys minnestekniker. I boken Memo lär han ut dessa tekniker.

Print

Oddbjörn By har skrivit