Bazar books
Laura Garcia Gallego

Laura Garcia Gallego

Laura Galllego García har publicerat ett trettiotal romaner och blivit översatt till tyska, engelska och italienska.

Laura Galllego García (f. 1977) började redan som elvaåring skriva sin första roman. Den romanen utkom aldrig, men 1998 publicerades hennes första roman, Finis mundi, som även belönades med priset Premio Barco de Vapor i Spanien. Sedan dess har hon publicerat ett trettiotal romaner och blivit översatt till tyska, engelska och italienska. Laura skriver också på en doktorsavhandling om en riddarroman från 1500-talet.

Print
Laura Garcia Gallego På internet: